×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๕๑

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์สูทและพระภูษาทรง)

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา, พระภูษาทรง, รัดพระองค์, พระสนับเพลาและพระภูษาทรง)

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืนและรัดพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ฉลองพระองค์และพระสนับเพลา)