×

มัดหมี่  

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อบัลแมง (Pierre Balmain) โดยปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส, พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงในโอกาสเสด็จฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมดัลลัส ในการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ไปจัดแสดง ณ ห้างสรรพสินค้านีแมน มาร์คัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายริชาร์ด มาคัส เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔

 

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๔

วัสดุ

ผ้าไหม,โลหะ

เทคนิคในการผลิต

ผ้าพื้น,มัดหมี่

การประดับตกแต่ง

รัดพระองค์ ทำจากผ้าไหมพื้นสีแดง จับเดรปตามแนวยาว

เลขทะเบียนเดิม

๑๖๖๘๐๓

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๓๘.๒๖a, c-e

หมายเหตุ

ผ้าไหมเหยียบ และผ้าไหมมัดหมี่ลายต้นสนและลายนาคชูสน