×

นิทรรศการปัจจุบัน

ด้วยพลังแห่งรัก

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการปัจจุบัน

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง  

จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และร้านพิพิธภัณฑ์ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน :
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
รอบสุดท้าย : ๑๕.๓๐

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักเรียนมีค่าเข้าชมที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบค่าเข้าชมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ประวัติความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเที่ยวชวากับผ้าบาติก  
จาก ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ถึง ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓  

กิจกรรมเสวนา "ภูษาและภูมิสถานตลาดผ้าในสมัยอยุธยา"  
จาก ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓   อ่านเพิ่มเติม

คอลเลกชัน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)  
 

บล๊อก

การแบ่งประเภทวัตถุในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์