×

นิทรรศการปัจจุบัน

งานสมบรมราชินีนาถ ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

จาก ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอแจ้งปิดให้บริการ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อหมุนเวียนฉลองพระองค์ภายในนิทรรศการ "งามสมบรมราชินีนาถ" ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น.

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน :
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
รอบสุดท้าย : ๑๕.๓๐

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักเรียนมีค่าเข้าชมที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบค่าเข้าชมอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ประวัติความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

ความรู้เบื้องต้นในการดูแลและจัดเก็บประเภทผ้า  
 

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้า  

คอลเลกชัน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)  
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบร่ำผ้าแบบชาววัง  
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๕   อ่านเพิ่มเติม