×

มัดหมี่  

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์สูทและพระภูษาทรง)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อจิวองชี (Givenchy) โดยอเล็กซานเดอร์ แมคควีน (อังกฤษ, พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๕๓)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์สูทและพระภูษาทรง)

ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ ๒๕ ปี

อายุ

พ.ศ. ๒๕๔๓

วัสดุ

ผ้าไหม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

มัดหมี่, ผ้าหางกระรอกและผ้ายก (เกล็ดเต่า)

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๐๙.๔.๔๖ A-B

สภาพวัตถุ

ดีมาก