×

 วัตถุ 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๐๒:๐๕

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๔

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดราตรี ราว พ.ศ. ๒๕๒๔

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง พ.ศ. ๒๕๑๙

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดราตรี พ.ศ. ๒๕๒๒

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง พ.ศ. ๒๕๑๗

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน พ.ศ. ๒๕๐๗