×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๕

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง พ.ศ. ๒๕๑๕

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน พ.ศ. ๒๕๑๐

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้น ราว พ.ศ. ๒๕๐๔

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน พ.ศ. ๒๕๐๓

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน พ.ศ. ๒๕๐๓

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดราตรี พ.ศ. ๒๕๐๕