×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๒๘

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ผ้าปักลายดอกบัว

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ผ้าปักลายดอกปักษาสวรรค์

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ผ้ายกทอง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

มัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอหลง