×

มัดหมี่  

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา, พระภูษาทรง, รัดพระองค์, พระสนับเพลาและพระภูษาทรง)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อบัลแมง (Pierre Balmain) โดยอีริก มอร์เทนเซน (เดนมาร์ก, พ.ศ.๒๔๖๙ - ๒๕๔๑)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา, พระภูษาทรง, รัดพระองค์, พระสนับเพลาและพระภูษาทรง)

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงในโอกาสแสดงพระราชดำรัสปาฐกถา ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยแอมบาสเซเดอร์ เมืองพาซาดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๘

วัสดุ

ผ้าไหม, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

ผ้ายก, ผ้าพื้น, ขิดและจก

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๒.๓ A-F

สภาพวัตถุ

ดีมาก

หมายเหตุ

ผ้าแพรวาขากบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดแสดงเฉพาะฉลองพระองค์ (A) พระภูษาทรง (C)
และรัดพระองค์ (D)