×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๐๙:๓๒

บล๊อก  

ผ้าซับในสำหรับผ้าทรงสะพัก  

บล๊อก  

เสวนาองค์ความรู้ ไทย-จีน จากนิทรรศการพิเศษจิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา  

บล๊อก  

การซ่อมสงวนและการเตรียมวัตถุจัดแสดงนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช ครั้งที่ 2  

บล๊อก  

การจัดเก็บวัตถุตามหลักการอนุรักษ์  

ข่าวสารและกิจกรรม  

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”  

ข่าวสารและกิจกรรม  

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม