×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗ ๑๑:๐๙

ข่าวสารและกิจกรรม  

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 
 
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

ผ้าซับในสำหรับผ้าทรงสะพัก  

บล๊อก  

เสวนาองค์ความรู้ ไทย-จีน จากนิทรรศการพิเศษจิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา  

บล๊อก  

การซ่อมสงวนและการเตรียมวัตถุจัดแสดงนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช ครั้งที่ 2  

บล๊อก  

การจัดเก็บวัตถุตามหลักการอนุรักษ์  

ข่าวสารและกิจกรรม  

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม