×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ ๐๒:๐๑

 

กิจกรรมทอผ้า ลายรัก  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓  
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

การให้เลขทะเบียนวัตถุ  

บล๊อก  

การแบ่งประเภทวัตถุในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์  

บล๊อก  

พื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องคลัง  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Private View  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓  
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

สัญลักษณ์ข้างบรรจุภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุที่ควรรู้  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม