×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๐๕:๑๖

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn  

บล๊อก  

แสงสว่างในการจัดนิทรรศการ  

บล๊อก  

การจัดการวัตถุ : การแช่แข็งวัตถุเพื่อกำจัดแมลง (หมวกชาวเขาเผ่าลีซู)  

บล๊อก  

ขั้นตอนการยืม – คืนวัตถุ  

บล๊อก  

รูปแบบการจัดแสดงวัตถุที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ จ.สกลนคร พ.ศ.2563  

บล๊อก  

การให้เลขทะเบียนวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ จ. สกลนคร  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม