×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๐๑:๐๑

บล๊อก  

แสงสว่างในการจัดนิทรรศการ  

บล๊อก  

การจัดการวัตถุ : การแช่แข็งวัตถุเพื่อกำจัดแมลง (หมวกชาวเขาเผ่าลีซู)  

บล๊อก  

ขั้นตอนการยืม – คืนวัตถุ  

บล๊อก  

รูปแบบการจัดแสดงวัตถุที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ จ.สกลนคร พ.ศ.2563  

บล๊อก  

การให้เลขทะเบียนวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ จ. สกลนคร  

บล๊อก  

การจัดทำหุ่นจัดแสดงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ (จำลอง) ณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ จ. สกลนคร  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม