×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ๑๑:๒๓

บล๊อก  

การให้เลขทะเบียนวัตถุ  

บล๊อก  

การแบ่งประเภทวัตถุในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์  

บล๊อก  

พื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องคลัง  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

สัญลักษณ์ข้างบรรจุภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุที่ควรรู้  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

การจัดการวัตถุ : แนวคิดและตัวอย่างในการจัดเก็บวัตถุในพิพิธภัณฑ์  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

บล๊อก  

งานทะเบียนเบื้องต้น : รู้จักงานทะเบียน และหน้าที่ของงานทะเบียน  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม