×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๔ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๒:๓๒

ข่าวสารและกิจกรรม  

Private View  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

ชมนิทรรศการ "ด้วยพลังแห่งรัก" พร้อม Workshop พิเศษ  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

ช่างภาพเล่าเรื่อง  
ร้านหนังสือ World at the Corner 
๙ ต.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Talk  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Walk  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  
สำนักหอสมุดแห่งชาติ 
จาก ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม