×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๐๗:๐๗

ข่าวสารและกิจกรรม  

ช่างภาพเล่าเรื่อง  
ร้านหนังสือ World at the Corner 
 
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Talk  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Walk  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  
สำนักหอสมุดแห่งชาติ 
จาก ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐  
Open House Bookshop by Hardcover 
จาก ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

เล่านิทาน เล่นสนุก กับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ ดรุณบรรณาลัย  
ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย บางรัก 
จาก ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม