×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑๙:๕๕

ข่าวสารและกิจกรรม  

ข้าวแช่ สำรับชาววัง  
อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จาก ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

สุขสันต์วันเด็ก ๒๕๖๕  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๘ ม.ค. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

Conversations with Curators  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ถึง ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT x All about Khon  
อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน 
จาก ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT OPEN HOUSE: ONLINE TOUR 2021  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT Shop from Home  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม