×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ ๐๘:๓๓

ข่าวสารและกิจกรรม  

ข้าวแช่ สำรับชาววัง  
อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จาก ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ปี ๕  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

สุขสันต์วันเด็ก ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

ท่องชุมชนชวาในสยาม  
มัสยิดยะวา สุสานไทยมุสลิม 
จาก ๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๒ มี.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดยุคใหม่  
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม  

ถักมาลัยด้วยรัก  
ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง 
จาก ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๔ ส.ค. ๒๕๖๑  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม