×

 ข่าวสารและกิจกรรม 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๐๑:๑๖

ข่าวสารและกิจกรรม  

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”  

ข่าวสารและกิจกรรม  

แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ  

ข่าวสารและกิจกรรม  

"สืบสานประเพณีปีใหม่ ปรุงน้ำอบไทยตำรับชาววัง"  

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn  

ข่าวสารและกิจกรรม  

รังไหมแห่งความรัก  

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT Happy Children’s Day 2023  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

การบริจาค  
อ่านเพิ่มเติม