×

 เกี่ยวกับเรา 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗ ๐๔:๔๔

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์เป็นการรวมกลุ่มผู้สมาชิกผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หากท่านต้องการเข้าร่วมและรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกนี้
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@qsmtthailand.org  พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “Friends of the Museum” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าฯจะติดต่อคุณกลับเมื่อระบบสมาชิกเปิดให้บริการ

การบริจาค

ทางพิพิธภัณฑ์ยินดีรับผ้าและเครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมกับชุดสะสมของทางพิพิธภัณฑ์ ผู้ที่สนใจบริจาคสามารถติดต่อพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ทางอีเมล์ curator@qsmtthailand.org หรือติดต่อหมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๒๐

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯอาจมีการขอรูปภาพของผ้าก่อนนำมามอบ และทางเราไม่ขอรับการนำมาบริจาคโดยตรงที่พิพิธภัณฑ์หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อาสาสมัคร

ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สามารถติดต่อได้ทางหมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๒๐

 

โอกาสสำหรับผู้สนับสนุน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พิพิธภัณฑ์มีการจัดเก็บรวบรวม จัดแสดง และสะสมผ้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกโดยเน้นที่เครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆรวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์กรและบุคคล

พิพิธภัณฑ์ผ้ายินดีรับการสนับสนุนทางด้านการเงินในรูปแบบการบริจาคจากทั้งองค์กรและส่วนบุคคล โดยการสนับสนุนของท่านจะถูกนำไปใช้สำหรับการจัดนิทรรศการ จัดหาวัตถุสำหรับพิพิธภัณฑ์  การศึกษา การจัดสัมมนา และการจัดการทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

การบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายไทย

หากท่านต้องการบริจาค หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคสามารถติดต่อพิพิธภัณฑ์ผ้าได้ทางหมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๒๐