×

 วัตถุ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๒:๒๓

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ฉลองพระองค์และพระสนับเพลา)

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ