×

 วัตถุ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๒:๐๔

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์สูทและพระภูษาทรง)

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดราตรี พ.ศ. ๒๕๕๐