×

 วัตถุ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๒:๒๖

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์ตัวใน, พระสนับเพลาและรัดพระองค์)

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ