×

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน  

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อบัลแมง (Pierre Balmain) โดยอีริก มอร์เทนเซน (เดนมาร์ก, พ.ศ.๒๔๖๙ - ๒๕๔๑)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (แจ๊กเก็ต)

ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินไปสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนพระองค์ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๘

วัสดุ

ผ้าไหม, ปีกแมลงทับ, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

การปัก

การประดับตกแต่ง

ปีกแมลงทับและลูกปัด

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๐.๒.๒ A-B

สภาพวัตถุ

ดีมาก