×

 นิทรรศการที่ผ่านมา 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๐๒:๕๓

 

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง 
จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๖ มี.ค. ๒๕๖๖  
อ่านเพิ่มเติม

 

ด้วยพลังแห่งรัก  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑ พ.ย. ๒๕๖๑  
อ่านเพิ่มเติม

 

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก  

 

งามสมบรมราชินีนาถ  
ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

 

ของขวัญแห่งมิตรภาพ  
ณ ห้องจัดแสดง ๓-๔ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม