×

 นิทรรศการที่ผ่านมา 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ ๑๗:๓๔

 

ของขวัญแห่งมิตรภาพ  
ณ ห้องจัดแสดง ๓-๔ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑  
อ่านเพิ่มเติม

 

เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
จาก ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึง ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรม “โขน”  
ห้องกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๔ ส.ค. ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐  
อ่านเพิ่มเติม

 

เครื่องโขน  
ณ ห้องจัดแสดงที่ 3 - 4 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรม ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ "หมู่บ้านศิลปาชีพ: บ้านอีสาน"  
ห้องกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙  
อ่านเพิ่มเติม

 

ราชพัสตราจากผ้าไทย  
ห้องจัดแสดง ๑ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๙ พ.ค. ๒๕๕๕ ถึง ๙ เม.ย. ๒๕๕๙  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

สุขสันต์วันเด็ก ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  
จาก ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒   อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม