×

 นิทรรศการที่ผ่านมา 

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗ ๐๓:๓๓

 

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗  
อ่านเพิ่มเติม

 

SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY  

 

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง 
จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๖ มี.ค. ๒๕๖๖  
อ่านเพิ่มเติม

 

ด้วยพลังแห่งรัก  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑ พ.ย. ๒๕๖๑  
อ่านเพิ่มเติม

 

ราชพัสตราบรมราชาภิเษก  

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม