×

 

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

Google Cultural Institute

วันที่

จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๖ มี.ค. ๒๕๖๖

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

แชร์

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา นำเสนอเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องจัดแสดง ๓ – ๔ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง และเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ระหว่างการเสด็จเยือนชวา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเขียนผ้าบาติกอันเป็นหัตถศิลป์ที่เลื่องชื่อและเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงซื้อผ้าบาติกกลับมาเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ ผืน ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในแง่ความงดงามของศิลปะและองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์การแต่งกายของชวา ผ้าเหล่านี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการให้หมายเลขกำกับผ้าแต่ละผืน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผ้าแนบไว้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญยิ่ง

A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam

Curator's Corner: Semarang

The Story Behind Batik Exhibition

นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นี้จะมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงทั้งหมด และติดตั้งวัตถุจัดแสดงชุดใหม่ซึ่งไม่เคยจัดแสดงมาก่อน อาทิ ผ้าบาติกลายมิกาโด ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบญี่ปุ่นโดยนำเอาพัดญี่ปุ่นรูปแบบต่างๆ มาเขียนลงบนผ้าบาติกได้อย่างสวยงาม และผ้าโพกศีรษะเขียนทอง (ปราดา) ที่พบเพียงหนึ่งผืนจากจำนวนผ้าบาติกสะสมทั้งหมด ๓๐๗ ผืน

SHOP

ของตกแต่งบ้าน  

กรอบรูป ผ้าบาติก
SHOP

สินค้านิทรรศการ  

ผ้าพันคอลายผ้าบาติก (M63FA03007)
SHOP

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  

ผ้าเช็ดแว่นลายบาติก
SHOP

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  

ร่มบาติก ไซส์ L