×

 

ห้องกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑ ห้องกิจกรรมบาติก

วันที่

๑ พ.ย. ๒๕๖๑

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ห้องกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑

ห้องกิจกรรมบาติก จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสยามและชวา ผ่านเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมชวาผ่านผ้าบาติกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายและทรงซื้อไว้บางส่วน ห้องกิจกรรมบาติกประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. เล่าเรื่องเมืองเก่า เป็นฉากภาพเมือง ๗ เมืองในชวาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จเยือน หรือสถานที่ที่ทรงซื้อและทรงได้รับการทูลเกล้าถวายผ้าบาติก ประกอบด้วย เมืองจาการ์ตา (บัตตาเวีย) ยอกยาการ์ตา สุราการ์ตา เซมารัง จิเรบอน การุต และเปอกาลองงัน ฉากสุดท้ายเป็นภาพตัวอย่างวิทยาการจากตะวันตกในชวาที่เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระองค์ทรงนำกลับมาพัฒนาประเทศ

๒. ประทับลายผ้าบาติก เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าชมจะได้เลือกประทับลายผ้าบาติกลงบนกระดาษ ประกอบด้วย ลายท้องผ้า ๘ ลาย ลายหัวผ้า ๒ ลาย และลายขอบผ้า ๒ ลาย รวมทั้งสิ้น ๑๒ ลาย

๓. อุปกรณ์การเขียนลายผ้าบาติก ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และสัมผัสอุปกรณ์การทำผ้าบาติก ประกอบด้วย ผ้าฝ้าย ขี้ผึ้ง จันติง และแม่พิมพ์โลหะ

๔. นุ่งผ้าบาติก เป็นกิจกรรมที่จะได้เรียนรู้วิธีการนุ่งผ้าบาติกของชาวชวาผ่านจอวีดิทัศน์และผู้เข้าชมจะได้ทดลองนุ่งผ้าแบบชาวชวา

๕. เกมผ้าบาติก เป็นจอสัมผัสที่ผู้เข้าชมจะได้เลือกเล่นเกม ๒ เกม คือ ประดิษฐ์ลายผ้า เป็นเกมออกแบบลายผ้าบาติกและตกแต่งสีสันตามความชื่นชอบ และปริศนาน่ารู้ เป็นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา แบ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้งและเนื้อหาเกี่ยวกับผ้าบาติก