×

 งานวิชาการ 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๐:๐๗
งานห้องสมุด

พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและให้บริการหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ้า เครื่องแต่งกาย การออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนหนังสือรวมพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยทางพิพิธภัณฑ์สงวนสิทธิ์การใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น

ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ ๐๒-๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๑๕๑

ในวันและเวลาทำการดังนี้
จันทร์ – ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

งานห้องสมุด 

รีวิวหนังสือ ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and Good Friends
 

งานห้องสมุด 

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ