×

 งานวิชาการ 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๑๐:๑๓
งานห้องสมุด

พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและให้บริการหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ้า เครื่องแต่งกาย การออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนหนังสือรวมพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยทางพิพิธภัณฑ์สงวนสิทธิ์การใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น

ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ ๐๒-๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๑๕๑

ในวันและเวลาทำการดังนี้
อังคาร – เสาร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
อาทิตย์ – จันทร์ ปิดทำการ

งานห้องสมุด 

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

งานห้องสมุด 

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

งานห้องสมุด 

หนังสือแนะนำ งามสมบรมราชินีนาถ

งานห้องสมุด 

รีวิวหนังสือ จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ

งานห้องสมุด 

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ