×

 งานวิชาการ 

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๐:๐๒

งานวิชาการภัณฑารักษ์ 

นิทรรศการผ้าบาติก: สายสัมพันธ์ชวาและสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว