×

 งานวิชาการ 

๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ๐๖:๓๒

งานวิชาการภัณฑารักษ์ 

The Story Behind Batik Exhibition
 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา
 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

ด้วยพลังแห่งรัก
 

งานห้องสมุด 

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

งานห้องสมุด 

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

งานห้องสมุด 

หนังสือแนะนำ งามสมบรมราชินีนาถ