×

 นิทรรศการปัจจุบัน 

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗ ๐๒:๑๐

นิทรรศการ  

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ  
ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม