×

 นิทรรศการปัจจุบัน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๐๙:๒๑

 

SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY  
ห้องจัดแสดง ๑ - ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖  
อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการ  

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ  
ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

“เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม