×

 นิทรรศการปัจจุบัน 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๐๕:๐๖

นิทรรศการ  

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ  
ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn  

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม