×

 นิทรรศการปัจจุบัน 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑๘:๕๖

นิทรรศการ  

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ  
ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จาก ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘  
อ่านเพิ่มเติม

 

ห้องกิจกรรม ๒๕๖๕ : ปัก ถัก ทอ  
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕  
อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการ  

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง 
จาก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖  
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้าวแช่ สำรับชาววัง  
จาก ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒   อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม