×

 การเยี่ยมชม 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗ ๑๑:๔๗

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน :
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
รอบสุดท้าย : ๑๕.๓๐

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๑

  อ่านเพิ่มเติม

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท
 • ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) ๘๐ บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) ๕๐ บาท
 • เด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี ๕๐ บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ฟรี

รถประจำทาง

 • ๑๕
 • ๒๕
 • ๓๐
 • ๓๒
 • ๓๓
 • ๓๙
 • ๔๓
 • ๔๔
 • ๔๗
 • ๕๓
 • ๖๔
 • ๘๐
 • ๘๒
 • ๙๑
 • ๒๐๑
 • ๒๐๓
 • ๕๐๑
 • ๕๐๓
 • ๕๐๘
 • ๕๑๒

แท็กซี่

ปลายทาง

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

เรือด่วนเจ้าพระยา

ปลายทาง

สถานี ท่าช้าง

ข้อปฏิบัติภายในพิพิธภัณฑ์

ห้ามสูบบุหรี่
กรุณาฝากสัมภาระขนาดใหญ่ และร่ม ที่จุดรับฝาก
ถ่ายรูปได้เฉพาะบริเวณที่อนุญาตโดยไม่ใช้แฟลช
งดถ่ายวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามารับประทาน ยกเว้นจากร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์ และสามารถรับประทานได้ เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
ร้านกาแฟของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้ๆกับร้านค้าพิพิธภัณฑ์
บริการคู่มือนำชมนิทรรศการ และรถเข็นสำหรับผู้พิการ 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์