×

 นิทรรศการที่จะเกิดขึ้น 

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๒ ๑๓:๕๖

 

๑ วันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓  
ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
จาก ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒  
อ่านเพิ่มเติม

 

ด้วยพลังแห่งรัก  
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง 
 
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

เสาร์สนุก สุขหรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  
จาก ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓ ส.ค. ๒๕๖๒   อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนเรา

พันธมิตรของพิพิธภัณฑ์  
อ่านเพิ่มเติม