×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๒๑:๔๒

ร้านพิพิธภัณฑ์

งามสมบรมราชินีนาถ  

ผ้าพันคอจตุรัส งามสมบรมราชินีนาถ

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก ไซส์ S

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก ไซส์ L

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องแต่งกาย  

ผ้าพันคอ ลายผ้าบาติก

ร้านพิพิธภัณฑ์

ของตกแต่งบ้าน  

กรอบรูป ผ้าบาติก