×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ ๐๑:๔๙

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก ไซส์ S

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับตกแต่ง  

ร่มบาติก ไซส์ L

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องแต่งกาย  

ผ้าพันคอ ลายผ้าบาติก

ร้านพิพิธภัณฑ์

ของตกแต่งบ้าน  

กรอบรูป ผ้าบาติก

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องเขียน  

สมุดบันทึก ลายผ้าบาติก