×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๑:๕๘

ร้านพิพิธภัณฑ์

 

ผ้าปิดตา สืบมรรคา

ร้านพิพิธภัณฑ์

 

ผ้าเช็ดแว่น สืบมรรคา

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับ  

ต่างหูลงรักปิดทอง ๒

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับ  

สร้อยลงรักปิดทอง ๑

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องประดับ  

สร้อยลงรักปิดทอง ๒

ร้านพิพิธภัณฑ์

 

หมวกนกสัมพาที