×

 

ห้องกิจกรรม ปี ๒๕๕๕ "ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง” 

Google Cultural Institute

สถานที่

ห้องกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ห้องกิจกรรม ปี ๒๕๕๕ "ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง” 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญานาม “อัคราภิรักษศิลปิน”

นิทรรศการ “ขัด รีด ร่ำ การดูแลรักษาผ้าแบบชาววัง” จัดแสดงวิธีการดูแลรักษาผ้าแบบโบราณ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้และงานเสวนาทางวิชาการ ที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การทำความสะอาดเสื้อผ้าอาภรณ์แบบชาววังนั้น ไม่เพียงแต่เน้นการซักให้สะอาดและรีดให้เรียบดูสวยงาม แต่ทุกขั้นตอน “ซัก ขัด ร่ำ อัด รีด” ล้วนพิถีพิถันละเอียดประณีต