×

 

ของขวัญแห่งมิตรภาพ

Google Cultural Institute

วันที่

จาก ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

สถานที่

ณ ห้องจัดแสดง ๓-๔ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

ของขวัญแห่งมิตรภาพ

นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาพ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิศ บุนนาค) มีหนังสือไปยังประธานาธิบดีเจมส์ มอนโรซึ่งเป็นการติดต่อกันทางจดหมายเป็นครั้งแรกระหว่างสองประเทศ

นับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของความสัมพันธ์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า “Great and Good Friend” ขึ้นต้นจดหมายที่เขียนกราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม คำขึ้นต้นอย่างเป็นทางการนี้ชวนให้หวนนึกถึงสมัยที่การติดต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกายังจำกัดอยู่เพียงการส่งราชทูตและหนังสือเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเท่านั้น ซึ่งก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเจริญงอกงามไปมากเพียงใดตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ปี

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเหตุการณ์นี้และความสัมพันธ์พิเศษระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา นิทรรศการนี้จึงได้รวบรวมวัตถุจำนวนมากที่ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาตลอดจนของขวัญพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จัดเก็บที่สถาบันสมิธโซเนียน พระราชสาส์นที่จัดเก็บที่องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติจดหมายของพระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิศ บุนนาค) และของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่นำมาจากหอสมุดประธานาธิบดีหลายแห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร สถาบันในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการนี้ด้วย

Video by U.S. Embassy Bangkok

ชมเว็บไซต์ของนิทรรศการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทาง https://www.greatandgoodfriends.com