×

ข่าวสารและกิจกรรม  

Stay Home Stay Connected

วันที่

จาก ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

Stay Home Stay Connected

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ ทำให้พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงได้จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนแบบออนไลน์ในกิจกรรม STAY HOME STAY CONNECTED ตลอดเดือนมิถุนายน เวลา ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรมนำชมนิทรรศการออนไลน์โดยภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด (Live) ในเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles พร้อมกิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เข้าชมทุกคนได้มีโอกาสร่วมสนุกตอบคำถามและรับของรางวัลเป็นสินค้าจากนิทรรศการต่างๆ ที่ภัณฑารักษ์นำชม เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับผู้เข้าชม อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานิทรรศการได้อย่างต่อเนื่อง