×

ข่าวสารและกิจกรรม  

Curator Walk

วันที่

จาก ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

Curator Walk

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรม Curator Walk เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรมาตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ผ่านฉลองพระองค์ในนิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก กับคุณอลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ