×

ข่าวสารและกิจกรรม  

Conversations with Curators

วันที่

จาก ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ถึง ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แชร์

Conversations with Curators

ร่วมพูดคุยกับคุณศาสตรัตน์ มัดดิน และคุณเดล กลักแมน สองภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” รวมทั้งสัมภาษณ์ที่ปรึกษาประจำนิทรรศการ ได้แก่ คุณแซนดรา นีเซน และคุณมาเรีย วาโวรันตู โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

Conversation with Curators

SHOP

เครื่องเขียนและสื่อการเรียนรู้  

หนังสือผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา
๒,๘๐๐ บาท
อ่านเพิ่มเติม
SHOP

ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา  

ร่มบาติก ไซส์ L
SHOP

ของตกแต่งบ้าน  

กรอบรูป ผ้าบาติก
SHOP

สินค้านิทรรศการ  

ผ้าพันคอลายผ้าบาติก (M63FA03007)