×

อื่น ๆ  

ผ้าลุนตยาอฉิก

ผ้าลุนตยาอฉิก

จากประเทศพม่า

ขนาด

๘๑ x ๑๒๗ ซม.

วัสดุ

ไหมและฝ้าย

เทคนิคในการผลิต

ผ้าทอพื้นและผ้าทอลอนลูกฟูก

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๐๙.๒.๒๙๘

สภาพวัตถุ

ดี