×

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน พ.ศ. ๒๕๑๐

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๕๗-พ.ศ. ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน พ.ศ. ๒๕๑๐

ทรงในงานมหาสมาคมถวายพระกระยาหารค่ำ ที่สมเด็จพระเจ้าชาห์ และสมเด็จพระราชินีแห่งอิหร่านจัดถวาย ณ พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐

 

ทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ๒๐๑๓.๔.๓๗

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าไหมแจ็กการ์ด ผ้ายก ปักประดับด้วยดิ้นโลหะ ลูกปัด เลื่อม และคริสตัล