×

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน  

ผ้าขิด ลายสมเด็จฯ

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

อร่าม ภูแสงศรี

แชร์

ผ้าขิด ลายสมเด็จฯ

จากตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ขนาด

๙๘ x ๔๑๖.๕ ซม.

อายุ

๒๐๐๑

วัสดุ

ไหม

เทคนิคในการผลิต

ขิด

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๐๙.๑๑.๒

สภาพวัตถุ

ดีมาก

ประวัติ

ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ จากงานประกวดผ้าไหม พ.ศ. ๒๕๔๔