×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๖

เครื่องแต่งกาย

ผ้าพันคอ ลายผ้าบาติก

ผ้าพันคอสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายผ้าบาติก มี ๒ ลาย

๘๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org