×

งานห้องสมุด

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

ดาวน์โหลดพีดีเอฟ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา

หนังสือผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวาที่อยากแนะนำให้อ่านเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนของเซเว่นบุ๊คส์ อวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ