×

งานห้องสมุด

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ดาวน์โหลดพีดีเอฟ

รีวิวหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์  ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เป็นหนังสือที่ถูกจัดทำขึ้นประกอบนิทรรศการราชพัสตราไทยและไทยพระราชนิยม  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ใน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เป็นหนังสือที่ถูกจัดทำขึ้นประกอบนิทรรศการราชพัสตราไทยและไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕