×

ข่าวสารและกิจกรรม  

QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม

QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn

กิจกรรม”QSMT Exclusive Tour: The Unseen Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn”
ฟังบรรยายพิเศษส่งท้ายนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา”
พร้อมชมผ้าบาติกที่ยังไม่เคยจัดแสดงในนิทรรศการมาก่อน
โดยมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์และภัณฑารักษ์เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
รายละเอียดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
เวลา 11.00 น. – 15.30 น.