×

ข่าวสารและกิจกรรม  

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ (QSMT Young Product Designer Contest 2023)

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

แชร์

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้จัด โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ (QSMT Young Product Designer Contest 2023) ขึ้นเพื่อให้นักเรียน / นักศึกษา ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้หัวข้อ “Inspiring Inspiration” โดยสร้างสรรค์ผลงาน ประเภทของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จากผ้าทอฝืมือสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมหนังสือที่ระลึกและเกียรติบัตรจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ