×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือ "สมุดภาพความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ"

รีวิวหนังสือ "สมุดภาพความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ"

“สมุดภาพความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ” เล่มนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙

เนื้อหาของสมุดภาพเล่มนี้คัดเลือกบางส่วนมาจากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่อง “ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ” ตีพิมพ์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประเทศต่างๆ ในฐานะพระประมุขของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและทำให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

หากใครสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ นับตั้งแต่การเสด็จฯ ไปทรงเยือนประเทศเพื่อนบ้านครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๐๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ สามารถศึกษาและชื่นชมพระบรมฉายาลักษณ์ที่งดงามหาดูได้ยากจาก “สมุดภาพความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ” ค่ะ