×

บล๊อก  

รีวิวหนังสือแนะนำ "หอมติดกระดาน"

รีวิวหนังสือแนะนำ "หอมติดกระดาน"

หนังสือ “หอมติดกระดาน” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตและธรรมเนียมต่างๆ ของสาวชาววังในสมัยโบราณ เช่น อาหารการกิน การละเล่นต่างๆ วัฒนธรรมการกินหมาก ภาษาที่ใช้ การมีคู่ครอง และประเพณีการแต่งกายของสตรีชาววังที่มีรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่การแต่งกายสีตามวัน การอาบน้ำแต่งตัวประทินโฉม รวมถึงการทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่มให้มีกลิ่นหอมอยู่เสมอ

คำกล่าวที่ว่า “หอมติดกระดาน” หมายถึง ความหอมจากธรรมชาติที่ซึมซาบอยู่ในเครื่องนุ่งห่มของสตรีชาววัง ว่ากันว่าเมื่อสตรีนั้นนั่งลง ณ ที่กระดานแผ่นใด ครั้นลุกจากไป กลิ่นจากอาภรณ์ที่นุ่งห่มก็ยังคงหอมอบอวลติดอยู่ที่พื้นกระดาน หอมติดกระดานจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสตรีชาววังสมัยโบราณ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดออกมาด้วยสำนวนภาษาอ่านเข้าใจง่ายจึงเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต ทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตชาววัง และยังสามารถนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน