×

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  

ฉลองพระองค์ชุดราตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อยุทธพงศ์ โดยนายยุทธพงศ์ มีพรหม (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๘)

แชร์

ฉลองพระองค์ชุดราตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ทรงในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ อเล็กซานเดอร์ ฮอลล์ พระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก ในโอกาสที่เสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขทะเบียนเดิม

๒๐๑๑.๑๓.๖

อายุ

พ.ศ. ๒๕๕๐

วัสดุ

ผ้าไหม, ปีกแมลงทับ, โลหะและพลาสติก

เทคนิคในการผลิต

มัดหมี่และการปัก

การประดับตกแต่ง

ดิ้นทอง, ลูกปัด, เลื่อมและปีกแมลงทับ

สภาพวัตถุ

ดีมาก

หมายเหตุ

จัดแสดงกับพระภูษาทรงที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อจัดแสดง