×

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๔

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

นายปิแอร์ บัลแมง (ฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๕๗ - พ.ศ. ๒๕๒๕)

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๒๔

ทรงในโอกาสเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๒๔

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๔

วัสดุ

ผ้าไหมมัดหมี่

เลขทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๓.๔.๒๖a-c