×

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๑๖

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ห้องเสื้อนายน้อย โดยนายน้อย กฤติพร

แชร์

ฉลองพระองค์แบบสากล พ.ศ. ๒๕๑๖

ทรงในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทรงเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฐานปฏิบัติการกองร้อย ที่ ๑ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

อายุ

พ.ศ. ๒๕๑๖

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าไหมพิมพ์ลาย

เลขทะเบียน

๒๐๑๙.๗.๑a-b