×

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

ผู้ผลิต / ผู้ออกแบบ:

ไม่ทราบห้องเสื้อ

แชร์

ฉลองพระองค์แบบผู้ไท พ.ศ. ๒๕๒๔

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่ ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔

อายุ

พ.ศ. ๒๕๒๔

วัสดุ

ตัดเย็บจากผ้าไหม ผ้าแพรวา

ทะเบียนวัตถุ

๒๐๑๖.๓.๒a-b/d