×

 

๑ วันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓

วันที่

จาก ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานที่

ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

แชร์

๑ วันตามรอยแม่ ตอนศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓

เปิดประสบการณ์เรียนรู้งานหัตถกรรมและเกษตรอินทรีย์ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับกิจกรรม หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓

ในกิจกรรม หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ครั้งที่ ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติของแปลงเกษตรขนาด ๑,๐๐๐ ไร่ ลงมือปฏิบัติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการแปรรูปผลผลิต และดูงานหัตกรรมของศูนย์ศิลปาชีพ พร้อมลองเพ้นท์ถ้วยเซรามิกด้วยตัวเอง

ราคา : ๙๐๐บาท / ท่าน (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่ากิจกรรมทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ค่าอาหารกลางวัน)
เด็กอายุ ๓-๑๒ ปี ๕๙๙ บาท/ท่าน
เด็กต่ำกว่า ๓ ปี ฟรี
*มีบริการรถรับส่ง กรุงเทพฯ – ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ๓๐ ท่าน

ติดต่อสำรองที่นั่ง:
๑. โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. ข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand