×

 

ด้วยพลังแห่งรัก

สถานที่

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

แชร์

ด้วยพลังแห่งรัก

นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” (The Power of Love) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยโดยแท้

นิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก (The Power of Love) คาดว่าจะเปิดให้เข้าชมภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง ๑–๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.