×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๗ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๕:๑๙

ของตกแต่งบ้าน

ผ้าคาดโต๊ะ งามสมบรมราชินีนาถ

ผ้าคาดโต๊ะจากผ้าไหม ลวดลายได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการ งามสมบรมราชินีนาถ

๒,๘๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org