×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ๐๓:๐๐

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

กระเป๋าคลัทช์

กระเป๋าคลัทช์ ทรงวงรี ประดับด้วยผ้าไทย และผ้าชาวเขา

๓,๙๐๐  บาท

แชร์

ข้อมูลติดต่อ

  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐
    (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๐
  • (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๓๑
  • info@qsmtthailand.org