×

 ร้านพิพิธภัณฑ์ 

๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ๐๒:๒๗

ร้านพิพิธภัณฑ์

ผ้าไหม  

กล่องใส่ของผ้าไหม

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  

กิ๊บผ้าไหมดอกไม้

ร้านพิพิธภัณฑ์

ผ้า  

หมวกแก็บผ้าฝ้าย (เปิดด้านบน)

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  

หมวกแก็บหนัง

ร้านพิพิธภัณฑ์

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  

โขน กระเป๋าคลัชซองจดหมาย
๒,๘๐๐ บาท
อ่านเพิ่มเติม

ร้านพิพิธภัณฑ์

ของตกแต่งบ้าน  

ผ้าคาดโต๊ะ งามสมบรมราชินีนาถ
๒,๘๐๐ บาท
อ่านเพิ่มเติม